Wartość U

Wartość U jest współczynnikiem przenikania ciepła materiałów i elementów budowlanych i jest wykorzystywana w budownictwie do oceny jakości cieplnej zewnętrznych ścian budynku. Wartość U ścian zewnętrznych wywiera zatem bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie energii grzewczej budynku i tym samym na koszty ogrzewania ponoszone przez jego mieszkańców. W związku z zużyciem energii wchodzi on jako parametr do licznych norm i zarządzeń administracyjnych.
Prosimy przyjrzeć się różnym wartościom U dla różnych wcześniejszych konstrukcji ścian i różnych grubości izolacji cieplnej za elewacją podwieszaną. Z pewnością znajduje się wśród nich konstrukcja ściany, która jest bardzo zbliżona do ściany zewnętrznej waszego budynku.

 


cegła silikatowa 24cm

Ta pierwotna konstrukcja ścian spotykana jest głównie w domach architektów w latach 70-tych. Charakterystyczny jest tutaj biały kolor cegły, czasami także bez tynku zewnętrznego. Pod względem energetycznym jest porównywalna z cegłą pełną, używana w budynkach wznoszonych przed rokiem 1970.

Grubości materiału izolacyjnegobez izolacji
U = 2,40 W/m²Kd = 4 cm
U = 0,71 W/m²Kd = 8 cm
U = 0,41 W/m²Kd = 12 cm
U = 0,29 W/m²K


 
 
wersja drukowana |do początku strony Dane firmy | Mapa strony